การออกแบบเว็บไซต์ หรือ ดีไซน์เว็บไซต์ มีรูปแบบใดบ้าง

373

การออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันที่มีการออกแบบมานั้นจะไม่ค่อยมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งการออกแบบหรือดีไซน์เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมองดูองค์ประกอบหลักๆขององค์กรหรือหน่วยงาน และเนื้อหาที่ต้องนำเสนอเป็นหลัก ซึ่งการออกแบบหน้าของเว็บไซต์จะแบ่งออกเป็น 3 แบบ

1. การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการนำเสนอเนื้อหา เป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการนำเสนอเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆมากกว่ารูปภาพ โดยโครงสร้างใช้รูปแบบตารางเป็นหลัก มีการออกแบบหน้าตารูปแบบง่าย

2. การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นรูปภาพกราฟิก เป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นไปทางรูปภาพกราฟิกที่สวยงาม ซึ่งอาจจะใช้โปรแกรมแต่งรูปภาพต่างๆมาใช้ สำหรับการตกแต่งภาพ

3. การออกแบบเว็บไซต์ที่มีทั้งรูปภาพและเนื้อหา เป็นการออกแบบเว็บที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ โดยมีการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เว็บไซต์สะดุดตาน่าสนใจ

องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ที่ควรจะเป็น

1. มีโครงสร้างที่ชัดเจน การออกแบบเว็บไซต์ต้องจัดโครงสร้างให้เป็นระเบียบมีข้อมูลที่ชัดเจน แยกหัวข้อกับเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ มีความสัมพันธ์กันและให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน จะช่วยให้ใช้งานได้ง่าย

2. สามารถใช้งานได้ง่าย ลักษณะของเว็บไซต์ที่มีการใช้งานง่าย จะช่วยให้ผู้เข้าใช้รู้สึกสบาย ในการดูและอ่านสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมาเสียเวลาอยู่กับการทำความเข้าใจ การใช้งานที่สับสนด้วยเหตุนี้ผู้ออกแบบจึงควรกำหนดปุ่มการใช้งานที่ชัดเจนและเหมาะสม

3. มีรูปแบบการเชื่อมโยงที่ดี ควรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานทั่วไป ต้องระวังเรื่องของตำแหน่งในการเชื่อมโยง การที่จำนวนการเชื่อมโยงมากและกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอาจทำให้เกิดการสับสน คำที่ใช้ในการเชื่อมโยงจะต้องเข้าใจง่ายไม่สั้นจนเกินไป

4. ความเหมาะสมของหน้าจอ เนื้อหาที่ที่แสดงบนหน้าจอควรสั้น กระชับ และทันสมัย ควรเรียงข้อมูลที่มีตามลำดับความสำคัญให้อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ แต่หากมีการใช้รูปภาพประกอบควรใช้รูปภาพที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาเท่านั้น นอกจากนี้การใช้รูปภาพเพื่อเป็นพื้นหลังไม่ควรเน้นสีสันที่ฉูดฉาดมาก เพราะอาจจะไปลดความเด่นชัดของเนื้อหา ลงควรใช้ภาพที่มีสีอ่อน ๆ ไม่สว่างจนเกินไป

5. ความรวดเร็ว เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อผู้ใช้งาน อาจเกิดอาการเบื่อหน่ายหรือหมดความสนใจ กับเว็บไซต์ที่ใช้เวลาในการแสดงผลนาน สาเหตุสำคัญก็คือการใช้รูปภาพ กราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งแม้ว่าจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพที่มีไฟล์ภาพขนาดใหญ่ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น

การออกแบบเว็บไซต์ จะต้องให้ความสำคัญในหลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะโครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ ดูมีความน่าเชื่อถือ สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมได้ ดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการทำเว็บไซต์ จึงควรให้ความสำคัญกับการออกแบบเป็นหลัก โดยออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก